Strona główna » Na czym polega kredyt studencki?

Na czym polega kredyt studencki?

Banki, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego mogą udzielać pożyczek młodzieży uczącej się w Szkołach Wyższych. O taką formę wsparcia ma prawo ubiegać się każdy student, niezależnie od tego, czy jest studentem uczelni państwowej, czy uczelni prywatnej, czy kształci się na studiach dziennych, wieczorowych lub niestacjonarnych.

W porównaniu do tradycyjnego kredytu gotówkowego lub krótkoterminowej pożyczki, w preferencyjnym kredycie studenckim, część oprocentowania pokrywana jest ze środków budżetu państwa. Kredyt ten wypłacany jest co miesiąc w kwocie od 400zł do 600zł oraz przysługuje tylko na okres studiów.

Jednakże, aby ubiegać się o taki kredyt należy spełnić jeszcze wiele innych warunków. Jednym z wymogów jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia, a także udokumentowanie niskich dochodów na członka rodziny. Niejedna osoba zastanawia się więc, kiedy należy go spłacić. Otóż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządził, że spłata ma się odbyć dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Chcąc uzyskać jakikolwiek inny rodzaj pożyczki z Banku, należy dokonać opłaty za samo rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. W przypadku studenckiego kredytu nie jest pobierana żadna opłata. Okres spłat wsparcia dostosowany jest do możliwości kredytobiorcy.

Czy pożyczka studencka może być umorzona? Oczywiście że tak. Dzięki bardzo wysokim wynikom w nauce, a także dzięki decyzji Ministra w przypadku trudnej sytuacji życiowej istnieje możliwość umorzenia nawet 20% kredytu. W przypadku mądrego gospodarowania środkami oraz odpowiedniego planowania, kredyt studencki może być bardzo pomocnym narzędziem dla młodego człowieka.